22 grudnia 2017

Klasyfikacja dróg

Ta strona przedstawia aktualną, drugą wersję, klasyfikacji dróg używanej do inwentaryzacji dróg na mapie https://siecrowerowa.pl. Wcześniejsza wersja klasyfikacji, wraz z dyskusją i uzasadnieniem znajduje się w artykule:  Opis klasyfikacji dróg na mapie Sieć Rowerowa

Odcinek drogi (ścieżki, traktu …) oceniamy pod kątem jego przydatności dla ruchu  rowerowego. Parametry mają związek z  bezpieczeństwem oraz komfortem jazdy:

Rodzaj nawierzchni:

 • asfalt, beton
 • płyty, kostka (może trochę trząść i stukać)
 • bruk, kocie łby (trzęsie i stuka)
 • grunt ulepszony (utwardzony lub podsypany)
 • grunt naturalny  (ziemia, piasek, glina, luźne kamienie …)
 • inne (drewno, metal …)

Płyty ażurowe typu Meba ze względu na uciążliwość jazdy zaliczamy do kategorii bruk.

Jakość nawierzchni:

 • bardzo dobra (np. gładki asfalt lub beton)
 • dobra
 • średnia
 • zła (np. duże dziury, grzęznący piach, korzenie)
 • bardzo zła (bliska nieprzejezdnej, może wymagać prowadzenia roweru)

Układ drogi

 • wydzielona dla rowerów (obejmuje też: ciąg pieszo-rowerowy rozdzielony; ścieżki leśne lub polne, jeśli ruch pieszych jest znikomy;  drogi dostępne jedynie dla służb lub wymagające samochodu terenowego)
 • wspólnie z pieszymi (ciągi pieszo-rowerowe wspólne, chodniki z dopuszczeniem rowerów, również leśne czy polne ścieżki, jeżeli jest na nich znaczny ruch pieszych)
 • pas rowerowy (wydzielony na jezdni z samochodami)
 • wspólnie z samochodami (czyli droga, ulica; także tzw. kontraruch czyli ulica z dopuszczeniem jazdy rowerem „pod prąd”)

Uwaga do kontrapasów: dzielimy na  a) jedynie zaznaczony na początku: taki traktujemy jak kontraruch,  b) wydzielony linią na całej długości: i tu nie mamy jeszcze dobrego rozwiązania: można zaznaczyć jako pas rowerowy, ale w kierunku zgodnym z oznakowaniem jechać się będzie razem z samochodami.
Wtedy chyba trzeba by rysować dwie linie – tak, jak to się dzieje, gdy mamy dwa pasy po obu stronach jezdni (nie zawsze jest symetrycznie!).

Natężenie ruchu samochodowego

 • brak (drogi z zakazem ruchu samochodów lub dostępne tylko dla służb. Uwaga: wydzielona ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy nie wpada w tę kategorię – hałas)
 • znikomy (np. boczna droga gdzieś na odludziu, samochód raz na 10 minut)
 • mały (typowo: drogi osiedlowe, poboczne szosy daleko od terenów zasiedlonych, przykładowo samochód na minutę)
 • średni (kilka samochodów na minutę?)
 • duży (kilkanaście samochodów na minutę?)
 • bardzo duży (samochody jadą ciągiem)

 

Dodaj komentarz