14 kwietnia 2017

Wizja

Motywacja

Pomysł projektu zrodził się latem 2016 roku w wyniku frustracji brakiem w sieci odpowiednich materiałów i map przydatnych do rowerowej turystyki.

Początkową ideą projektu było stworzenie mapy nawierzchni i walorów turystycznych polskich dróg i ścieżek nadających się na rower – opisaliśmy to w pierwszej prezentacji (.pdf 3,8MB). Wkrótce projekt skupił się również na koncepcji STR – czyli wyznaczeniu (na razie wirtualnej) propozycji sieci wybranych dróg, w oparciu o istniejącą infrastrukturę.

Cele projektu

Obecne cele:

  1. Stworzenie interaktywnej mapy dla rowerzystów
  2. Wyznaczenie Sieci Tras Rowerowych i wypromowanie idei STR

Dodatkowe cele to:  skatalogowanie odcinków istniejących szlaków, prowadzonych po drogach zbyt niskiej jakości lub po drogach o dużym natężeniu ruchu – w celu pokazania obecnych problemów z wyznaczaniem tras w Polsce.

Zależy nam na promowaniu i akceptacji idei STR przez gminy, osoby odpowiedzialne za sprawy związane z infrastrukturą rowerową, co mogłoby przełożyć się na rozpoczęcie procesu oznakowania dróg i węzłów STR, poprawę przejezdności na drogach gruntowych STR, począwszy od dróg i węzłów, które tego najbardziej wymagają.

Dalsze cele, które mogą być zrealizowane w ramach projektu:

  • integracja środowisk i stworzenie platformy komunikacji dla osób zaangażowanych w rozwój infrastruktury rowerowej w Polsce, w celu wypracowania wspólnych standardów rozwoju sieci tras
  •  skatalogowanie odcinków istniejących szlaków, prowadzonych po drogach zbyt niskiej jakości lub po drogach o dużym natężeniu ruchu – w celu pokazania obecnych problemów z wyznaczaniem tras
  • wykorzystanie serwisu mapowego jako platformy wspierającej wizualizowanie i planowanie rozwoju dróg rowerowych w Polsce

Unikalne cechy

Po co robić kolejny serwis dla rowerzystów, skoro jest już ich mnóstwo?  Również takich z interaktywnymi mapami.

Oto unikalne cechy projektu:

  • Koncepcja Sieci Tras Rowerowych. Trasy bez odcinków dróg o dużym natężeniu ruchu. Nawigacja i oznakowanie oparte o numerowane węzły.
  • Łatwe i elastyczne wyznaczanie możliwie bezpiecznej trasy. Za pomocą kilku kliknięć można zaplanować wycieczkę o dolnej długości i kształcie (np. z Środy Śląskiej do Opola) drogami STR.
  • Otwarte rozwiązanie. Istotną cechą naszego projektu jest to że tworzymy go na licencji Open Source. Dane (sieć tras) również są dostępne na otwartych licencjach. Dzięki temu, każdy kto ma umiejętności może wziąć udział w rozwoju projektu, lub też stworzyć własny serwis.

Plany

Ogólne kierunki rozwoju projektu: Rozbudowa Sieci.  Które miasto następne? Szukamy lokalnych prekursorów wyznaczania sieci. Czytelniejsze obrazowanie terenu. Do rozważenia, obok obecnych podkładów mapowych, mapa ukształtowania terenu, schematyczna mapa krajobrazowa lub inne. Nawigacja. Dzięki geolokalizacji, można zrobić prostą nawigację wprost z interaktywnej mapy.  Narzędzia do edycji mapy i udziału użytkowników. Dodawanie, weryfikacja, oceny tras przez użytkowników, dodawanie zdjęć? Promocja. Promowanie interaktywnej mapy wśród użytkowników, promowanie idei STR.

Projekt Sieć Rowerowa to inicjatywa społecznościowa. Serwis rozwijany jest na licencji Open Source. Zapraszamy entuzjastów, którzy chcą wspierać lub wziąć udział w tworzeniu mapy i wyznaczaniu sieci tras.

Zobacz też:  Podsumowanie roku 2017 oraz Plany na 2018 rok

Więcej:     Co to jest STR?    FAQ    Przejdź do Mapy

Dodaj komentarz