Nowa wersja serwisu

A oto kolejna wersja serwisu. Zmiany:

wyświetlanie dróg planowanych lub w budowie (linia przerywana)
nowy interfejs użytkownika, w tym osobny wygląd dla smartfonów
poprawienie kolorów i czytelności linii oraz węzłów Sieci Tras
poprawione wyszukiwanie adresu

Drogi „w budowie” – planowane lub budowane

 

Osobny układ menu dla smartfonów

 

Poprawiona czytelność węzłów

 

Wyszukiwanie adresów obejmuje teraz tylko terytorium Polski

 

Adres: https://siecrowerowa.pl/map/

 

Zapraszamy do testowania i podzielenia się uwagami. Prosimy wziąć pod uwagę, że dane o drogach oraz domyślne ustawienia profili mogą nie być do końca dopracowane. Osoby, które chcą poprawiać bądź rysować drogi w swojej okolicy zapraszamy do kontaktu.

Więcej o projekcie Sieć Rowerowa:  W skrócie