Aktualności

Nowa wersja serwisu

A oto kolejna wersja serwisu. Zmiany:

wyświetlanie dróg planowanych lub w budowie (linia przerywana)
nowy interfejs użytkownika, w tym osobny wygląd dla smartfonów
poprawienie kolorów i czytelności linii oraz węzłów Sieci Tras
poprawione wyszukiwanie adresu

[…]