2 grudnia 2018

Zatwierdzanie zgłoszeń

Zgłaszanie zgłoszeń jest anonimowe i następuje na stronie głównej.
Aby zatwierdzić zgłoszenie trzeba wejść w narzędzie edycji punktów.
Mamy tam dedykowany panel dotyczący zgłoszeń.

Zatwierdzanie:

Sam proces zatwierdzanie zgłoszeń można wykonać na dwa sposoby:

  1. dodać zgłoszenie podwójnym kliknięciem myszki do sesji edycyjnej
    • automatyczne przechodzi w stan zatwierdzony
  2. lub z panelu zatwierdzić
    • automatycznie przechodzi do sesji edycyjnej
  • następnie z edytować dane / tagi czy też lokalizację
  • zapisać sesje edycyjną

Odrzucanie:

Aby odrzucić zgłoszenie które jest błędne z różny przyczyn należy nacisnąć usuń przy odpowiednim zgłoszeniu w panelu