2 grudnia 2018

Tryb edycji

Opis

Co to jest tryb edycji?

W narzędziach mamy dwa możliwe tryby działania, dla osób nie zalogowanych tryb podglądowy w którym można obejrzeć sobie mapę z danymi, lub odfiltrować po klasyfikacji czy też obejrzeć statystyki odnośnie danych.

Drugim trybem dla osób zalogowanych i posiadającymi uprawnienia jest tryb edycji.

 

Edycja odbywa się w trybie sesji. Znaczy to że zmiany idą w jednej paczce po zapisaniu na serwer i są wdrażane. Dopóki nie zapiszemy zmiany są widoczne lokalnie dla nas.

Ścieżka postępowania:

Dodawanie nowych elementów:

 1. aby dodać nowe elementy należy wybrać odpowiednie narzędzie [opis poniżej],
 2. narysować linię / postawić punkt w odpowiednim miejscu,
 3. następnie o tagować / klasyfikować,
 4. na zakończenie zapisać aby dane zostały wysłane na serwer.

Dodawanie zdjęć jest tylko możliwe do już istniejących elementów

Edycja istniejących:

 1. aby dokonać istniejącego elementu należy wybrać narzędzie do zaznaczania,
 2. kliknąć podwójnie lewym przyciskiem myszki na linie lub punkt w większym przybliżeni,
 3. elementy zostanie dodany do sesji,
 4. następnie możemy zmienić jego geometrie / lokalizację odpowiednie narzędzie [opis poniżej],
 5. lub też zmienić tagi / klasyfikować,
 6. na zakończenie zapisać aby dane zostały wysłane na serwer.

Usuwanie:

Mamy dwie możliwości usunięcia:

 1. usunięcie z edycji – usunięcie z sesji edycyjnej, wszystkie zmiany zostaną zapomniane a punkt zostanie przywrócony do stanu oryginalnego [u nas lokalnie], i zapis nie będzie miał na niego wpływu
 2. usunięcie z danych – oznacza że przy zapisie elementy zostanie usunięty z danych

Zapis:

Zapis można wywołać na dwa sposoby.

 • Próbując przejść w tryb podglądu,
 • Naciskając opcję zapisu

Okienko wyskoczy do decyzji jeżeli mamy jakieś elementy w sesji edycyjnej

Opis narzędzi:

Punkty:
od lewej górny poziom:

 • zaznaczanie
 • dodanie nowego / edycja istniejącego
 • usunięcie zaznaczonych
 • podgląd danych zaznaczonego [jednego]

drugi poziom:

 • odśwież podkład
 • cofnij ostatnią operację
 • zapisz
 • przełącz tryb
Katalog:
od lewej górny poziom:

 • zaznaczanie
 • narysuj nową linię / edycja istniejącą linię
 • podział linii w wybranym miejscu
  tagi są identyczne we wszystkich
 • scalenie zaznaczonych linii, o ile stykają się punktem
  tagi są zachowane z pierwszego zaznaczonego
 • usunięcie zaznaczonych
 • podgląd danych zaznaczonego [jednego]

drugi poziom:

 • odśwież podkład
 • cofnij ostatnią operację
 • zapisz
 • przełącz tryb

Opis klasyfikacji:

Na dole strony mamy klasyfikację.
W wypadku punktów to oznacza podział na typy odpowiadające punktowi, w wypadku katalogu klasyfikację.
Po zaznaczeniu jednego przycisku zostanie nam zaprezentowana odfiltrowana wersja danych. Odklikając wrócimy do stanu wyjściowego.

Punkty:

W trybie edycji przeciągając guzik możemy go dodać w odpowiedniej punkt w odpowiednim miejscu o danych typie.
W opcjach zaznaczając „tylko ikony” dostaniemy ikony bez opisu. Przydatne jeżeli za dużo ekranu nam zabiera lista
Katalog:

W trybie edycji możemy za równo odfiltrować jak i odrazy nadać odpowiednią klasyfikację zaznaczonym elementom.