2 grudnia 2018

Opis narzędzi

Narzędzia zarządzania mapą

Zaczynając od lewego narożnika:

Powiększenie / pomniejszenie mapy:

Geolokalizacja:

Przybliżenie na pełen zasięg mapy:

Eksport obecnego widoku do PDF:

Pomiar odległości na mapie:

Zakładki lokalizacji na na mapie:

Ustawiając widok mapy na konkretną lokalizację i powiększenie można sobie dodać własne zakładki.

Dekodowanie adresu o dane z OSM:

Skala obecnego widoku mapy:

Pełny ekran mapy:

Informacje o włączonej warstwie podkładowej: